Garantii tingimused

Garantii tingimused

Meie poolt müüdud soodapritsimise seadmetele kehtib kaheaastane garantii.

 

Garantii tingimused:

♦   garantii aeg hakkab kehtima alates seadme kättesaamise päevast

♦   müüja kohustub teostama seadmele tasuta remonti garantiiaja jooksul

♦   seadme remondis olnud päevad liidetakse garantiiajale juurde

♦   garantii ei laiene seadme viimistlusdetailidele, lampidele ja muudele detailidele, mis omavad piiratud ekspluatatsiooniaega. Samuti ei korva garantii seadme poolt teistele esemetele või seadmetele tekitatud kahjusid

♦   garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud elektri võrgupinge muutustest, äikesest, tulekahjust

Garantii ei kehti kui

♦   seadmele on tekitatud mehhaanilisi vigastusi

♦   seadmes on kasutatud teisi puhastusaineid peale sooda (näiteks liiva)

♦   garantiidokumendid puuduvad

Tagasi seadmete müügi lehele!

Kommenteerimine on suletud.